สารอาหารที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในร่างกาย

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

สำหรับโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่านักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายทุกคนนั้นควรจะต้องเตรียมเต็มในเรื่องโภชนาการให้ครบถ้วนที่อยู่ในช่วงแข่งขันและช่วงสุดซ้อมเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยค่ะ คาร์โบไฮเดรตจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีก่อนออกกำลังกายหรือว่า

จะเป็นขนมปังโฮลเกรนข้าวกล้องข้าวโอ๊ตร่างกายจะดูดซึมคาร์โบไฮเดรตค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างไรและเราจะได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วยนะคะ ไขมันดีเราควรเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีมากกว่าไขมันไม่ดีเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงของเราและช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

โปรตีนร่างกายของเราจะต้องการซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อและโดยเฉพาะหลังการออกกำลังกายนั้นเองค่ะ วิตามินน้ำแร่ธาตุเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าและความร้อนในร่างกายและชดเชยภาวะการสูญเสียน้ำของร่างกายได้อีกด้วยนะคะ