วิธีในการเช็คต้อหินให้รู้ก่อนที่จะเสี่ยงตาบอด

Close up of asian eye

กับอายุที่มากขึ้นอาจจะทำให้เราขาดความเอาใจใส่เรื่องดวงตาของเราทำให้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินมากขึ้นเรื่อยเรื่อย และแนวโน้มอายุก็น้อยลงและกว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าเป็นต้อหินอาจจะสายเกินไปต้องสูญเสียการมองเห็นเพราะว่า9ใน 10 ไม่มีอาการบ่งบอกดวงตาก็อาจจะถูกทำลายไปกว่า 50% กลายเป็นคนตาบอดถาวรเลย สำหรับกลุ่มที่เสี่ยงเป็นโรคต้อหินก็คือวัยกลางคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

พบประวัติสมาชิกในครอบครัวที่เคยเป็นโรคต้อหิน เป็นคนที่มีสายตายาวมากๆรู้ว่าสั้นมากๆ เคยใช้ยาประเภทสเตียรอยด์ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบเลือดเส้นเลือดโรคเบาหวาน วิธีเช็คอาการต้อหินให้เช็คความคมชัดของสายตาด้วยการปิดตาแล้วมองไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งปิดตามองทีละข้างด้วย สังเกตภาพจากด้านข้างก่อนว่ามีความชัดเท่ากับภาพตรงกลางหรือไม่

สำหรับอาการต้อหินจะใช้ค่อยเป็นช้าๆจนผู้ป่วยไม่ทันได้สังเกตในความผิดปกติของสายตาตัวเองถ้าหากเป็นต้อหินเฉียบพลันจะมีอาการปวดศีรษะปวดตายอย่างรุนแรงวิธีในการรักษาโรคต้อหินให้หยอดตาลดความดันในตาให้อยู่ในสภาพปกติสั่งน้ำหล่อเลี้ยงให้กับลูกตาของเราและช่วยในเรื่องการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงให้กับลูกตาให้ดียิ่งขึ้น ใช้เลเซอร์ตามประเภทของโรคต้อที่พบ