กินจุแต่ว่าผอมเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเบาหวาน

thumb

ทางด้านอธิบดีกรมการแพทย์ได้มีการเผยโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายและยังมีแนวโน้มเป็นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าโรคเบาหวานไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าหากรู้จักควบคุมเรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เครียดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ สำหรับประวัติเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ แล้วจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงถูกขับออกมาทางด้านปัสสาวะร่างกายจะขาดฮอร์โมนอินซูลิน

จากการที่ตับอ่อนผลิตไม่พอใช้ผลิตใช้ไม่ได้ตามที่ปกติและน้ำตาลในเลือดสูงนานจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาเฉียบพลันส่งผลให้หลอดเลือดเสื่อมเสียหายทำลายอวัยวะส่วนปลายได้ค่ะ และโดยปกตินั้นกระแสเลือดของเราจะมีน้ำตาลอยู่ในระดับที่พอสำหรับการนำไปใช้ประมาณ 70 ถึง 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ทหารตาลในเลือดเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไปก็จะกรองน้ำตาลออกมาในปัสสาวะทำให้สามารถตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะได้สำหรับโรคเบาหวานมี 2 ชนิดคือชนิดที่พึ่งอินซูลินมักจะพบในเด็กหรือวัยรุ่น

ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินทุกวันตลอดชีวิตถ้าขาจะเป็นอันตรายชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินจะพบมากกว่าเม็ดแรกปริมาณร้อยละ 90-95 ของคนไข้เบาหวานจะพบในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 40 ปีค่ะ อาการที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวานปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนคอแห้งกระหายน้ำดื่มน้ำมากกินมากน้ำหนักลดผอมลงอ่อนเพลียเป็นแผลหรือฝีง่ายคันตามผิวหนังและอวัยวะสืบพันธุ์ชาตามปลายมือปลายเท้า สาเหตุจากภาวะน้ำหนักเกินความอ้วนขาดการเคลื่อนไหวไม่ออกกำลังกายพันธุกรรมมักพบโลกนี้กับผู้ที่มีบิดามารดาที่เป็นเบาหวานโรคนิ้วกว่าจะเป็น 6 ถึง 10 เท่าของคนที่พ่อแม่เป็นเบาหวานความเครียดทำให้อินซูลินในน้ำตาลเข้าไปในเยอะไม่เต็มที่รวมไปถึงเชื้อโรคหรือว่ายาบางชนิด